• Home
  • Trefwoorden
  • Sitemap
  • Print
  • verkleinvergroot

Parkeerplaatsen voor personen met een handicap

In het voorjaar van 2012 vroegen we ons af hoe het met de parkeerplaatsen voor personen met een handicap is gesteld in onze gemeente. Eerder gingen we al eens na hoeveel van die parkeerplaatsen er zijn in de gemeente. In 2012 focusten we ons op de vragen ‘Waar liggen deze parkeerplaatsen?’ en ‘Voldoen deze parkeerplaatsen aan de opgestelde normen?’.

We trokken dat voorjaar op onderzoek en brachten een bezoek aan elke parkeerplaats voor personen met een handicap in heel de gemeente. Met een uitgebreide inventarislijst gingen we aan de slag om eerst een overzicht te maken van de ligging van al deze parkeerplaatsen. Resultaat is dat je op deze kaart kan zien waar er parkeerplaatsen zijn voor personen met een handicap.

 
Daarbij keken we ook na of alle parkeerplaatsen bruikbaar waren. Alle opmerkingen bundelden we in een advies dat we in de zomer van 2012 aan het gemeentebestuur bezorgden. Enkele parkeerplaatsen werden intussen al aangepast (bijvoorbeeld aan het cultuurcentrum), bij andere parkeerplaatsen is er nog niets veranderd. We hopen ook dat ons advies ertoe bijdraagt dat er in de toekomst initiatieven worden genomen om de bestaande parkeerplaatsen te optimaliseren.