• Home
  • Trefwoorden
  • Sitemap
  • Print
  • verkleinvergroot

Over de GAPH

De GAPH is de Gemeentelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap. Met de GAPH willen wij streven naar een optimale gemeentelijke leefomgeving voor personen met een handicap.

De raad kan alle aangelegenheden behandelen, die verband houden met de belangen van personen met een handicap in onze gemeente.

Ons doel is erover te waken dat het gemeentebestuur een inclusief beleid voert ten aanzien van personen met een handicap. De uitvoering van dat beleid moet een gelijk effect hebben op personen met een handicap als op personen zonder beperking. De raad dient betrokken te worden bij alle aspecten van het gemeentelijk beleid die personen met een handicap betreffen.

Opdrachten van de GAPH:

  • inventariseren en behandelen van problemen die de belangen van personen met een handicap raken
  • advies uitbrengen naar het lokaal beleid zowel op eigen initiatief als op vraag van lokale overheden en organisaties
  • samenwerking bevorderen tussen belanghebbende diensten, verenigingen en organisaties
  • ruimer begrip en belangstelling opwekken bij beleidsmakers en burgers; het bevorderen van de integratie van personen met een handicap.