• Home
  • Trefwoorden
  • Sitemap
  • Print
  • verkleinvergroot

De Speling (vzw Begeleidingscentrum voor Personen met Autisme)

De Speling is een leefleergemeenschap voor jongeren tussen 12 en 21 jaar met een Autisme Spectrum Stoornis. Er is plaats voor 10 jongeren. De jongeren volgen overdag een programma in kleine groepjes. Ze leren en wonen in één huis met één begeleidersteam.

Contact:
Schrieksesteenweg 73, 2221 Pijpelheide (Booischot)
Tel. 015 22 39 17 / Fax. 015 22 45 15
e-mail: despeling@begeleidingscentrum-autisme.be
website: www.begeleidingscentrumvoorpersonenmetautisme.be

Iemand aanmelden kan via de trajectbegeleidingsdienst OpMaat:
Tel. 03 889 00 07
e-mail: info@trajectbegeleidingopmaat.be